Forum: Anime Odcinki (Otaku, Manga, Anime, Cosplay, Drama)
Shinryaku! Ika Musume - Printable Version

+- Forum: Anime Odcinki (Otaku, Manga, Anime, Cosplay, Drama) (https://forum.anime-odcinki.pl)
+-- Forum: Informacje (https://forum.anime-odcinki.pl/forumdisplay.php?fid=105)
+--- Forum: Prośby o upload ANIME & DRAMA (https://forum.anime-odcinki.pl/forumdisplay.php?fid=115)
+---- Forum: Prośby oczekujące (https://forum.anime-odcinki.pl/forumdisplay.php?fid=163)
+---- Thread: Shinryaku! Ika Musume (/showthread.php?tid=2242)Shinryaku! Ika Musume - Veranim - 09-11-2015

Uprzejmie proszę o upload świetnej komedii Shinryaku! Ika Musume http://anime-odcinki.pl/forum/images/smilies/smile.gif


RE: Shinryaku! Ika Musume - PawlikPP - 11-21-2016

Już jakiś czas jest na stronie Uśmiech
http://anime-odcinki.pl/anime/shinryaku-ika-musume-0