Forum: Anime Odcinki (Otaku, Manga, Anime, Cosplay, Drama)
Mój szef mój bohater - Printable Version

+- Forum: Anime Odcinki (Otaku, Manga, Anime, Cosplay, Drama) (https://forum.anime-odcinki.pl)
+-- Forum: Informacje (https://forum.anime-odcinki.pl/forumdisplay.php?fid=105)
+--- Forum: Prośby o upload ANIME & DRAMA (https://forum.anime-odcinki.pl/forumdisplay.php?fid=115)
+---- Forum: Prośby o upload Dram (https://forum.anime-odcinki.pl/forumdisplay.php?fid=164)
+---- Thread: Mój szef mój bohater (/showthread.php?tid=3162)Mój szef mój bohater - Byl3th - 09-22-2016

Witam!
Mój szef mój bohater 
Prosiłbym o upload Dramy, nigdzie jej nie mogę znaleźć a jest bardzo fajna.